Logo

Aktualności

2016-08-16

Rozpoczynamy realizację projektu pt. Feniks 2 - kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskieg...

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu integracji społeczno-zawodowej i ograniczenie marginalizacji 34 osób (15k) młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym będących wychowankami opuszczającymi placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze, z terenu woj. lubelskiego (w szczególnośc...

Czytaj więcej

 

Weekend majowy

W dniu 2 maja 2017 r. siedziba firmy będzie nieczynna.

Czytaj więcejData udostępnienia: 2017-04-23 

Informacja Ważne

Informujemy, iż z dniem 11 stycznia 2017 roku Funkcję Prezesa Zarządu/Dyrektora będzie pełnić

Pani Marzena Strug. Gratulujemy i życzymy samych sukcesów zarówno zawodowych jak i osobistych.

Czytaj więcejData udostępnienia: 2017-01-10 

Rozpoczęcie projektu "FENIKS 2"

Rozpoczynamy realizację projektu pt. Feniks 2 - kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskieg...

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu integracji społeczno-zawodowej i ograniczenie marginalizacji 34 osób (15k) młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym będących wychowankami opuszczającymi placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze, z terenu woj. lubelskiego (w szczególnośc...

Czytaj więcejData udostępnienia: 2016-08-16 

szkolenie: ,,Działania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz tworzenie lokalnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, zaprasza na bezpłatne jednodniowe szkolenie: ,,Działania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz tworzenie lokalnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Miejsce szkolenia: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, ul. Zana 38, 20-601 Lublin

Czytaj więcejData udostępnienia: 2016-07-26 

Szkolenie - Praca z dzieckiem krzywdzonym

Europejska Platforma Edukacyjna Sp. z o.o. na zlecenie ROPS w Lublinie zaprasza:

członków Sieci Pomocy Interdyscyplinarnej dla Osób Pokrzywdzonym Przestępstwem w Województwie Lubelskim powstałej w ramach porozumienia z dnia 23 kwietnia 2015 roku w pierwszej kolejności, osoby będące członkami powiatowych, miejskich lub gminnych zespołów interdyscyplinarnych, bądź członkami grup r...

Czytaj więcejData udostępnienia: 2016-06-08